För (riks)företag och vårdsorganisationer utvecklar och samordnar jag förändringsprojekt och tilläggande kommunikationsplaner. Jag har mycket erfarenhet i projekt i omställningen från avfall till råvaror, från fossil till förnybar energi och från processstyrd till kundstyrd vård.

 

Vad jag gör

Jag ger råd, utvecklar strategier, sätter upp policy- och kommunikationsplaner och genomför dem när det är önskvärt. Exempelvis genom att utveckla nya koncept, översätta policy till starka budskap och skriva texter. Jag har samarbetat med några partner i organisationsråd, träning och coaching samt i design, foto, video och webbdesign. Mitt nätverk befinner sig fortforande för största delen i Nederländerna.

 

Kundpartner

Jag är kundpartnern som ansvar, växlar och stämmer av kontinuerligt och genomför vad som behövs. Kunder säger ofta att de kan ge deras projekt eller uppdrag med förtroende till mig.

 

Tack vara min förmåga att leva in i den andras situation har mitt jobb alltid en sammanbindande karaktär. Därtill överskådar jag situationen jämt helt bra. Jag analyserar, stämmer av och uppmuntrar vederbörande att sätta nästa steget i förändringen själva.

 

Nederländska, svenska och engelska

Ifrån min bakgrund behärskar jag det nederländska språket på hög nivå. Genom vår flytt till Sverige har jag fördjupat mig i svenska språket. Grundläggande nivå behärskar jag nu till storsta delen. Jag läser fortfarande för att kunna uppnå gymnasial nivån. Min kundskap i det engelska språket är bra, både muntligt och skriftligt.

 

 

Leonie Spronk

 

Mer information:

www.spronk.se