I Finngårdarna producerar vi ekologisk mjölk med 200 kor och på cirka 200 ha åkermark. Här disponerar vi över ett rymligt stall för korna, ett öppet stall för sinkorna samt ett renoverat stall för kalverna till tre månader. Uppfödningen lämnar vi ut på vår samarbetspartner, som även sköter legoarbeten. Därigenom kan vi koncentrera oss p produktionen av mjölk och skötseln av djuren.

 

KRAV-certifierad

Vi är KRAV-certfierade sedan februari 2017. Arla hämtar vår ekologiska mjölk varannan dag.

 

Bete

Vår kor betar årlig minst 16 veckor, varav de är minst 8 veckor ute, i 12 sammanhängande timmar. Kl. 5.00 och kl. 17.00 mjölkar vi korna i karusellen med 22 platser. Mjölkningen gör vi tillsammans med våra fem mjölkare/djurskötare.

 

För beten har vi till förfogande 35 ha. De övriga markerna använder vi för produktion av vall, havre och vete med vicker (någon bönorväxt). Vi matar enligt TMR-ransonen (Total Mixt Ranson): bara enskilda (ekologiska) produkter som vi producerar så mycket möjligt själva. Gödseln av korna och kalvarna sprids på våra egna marker och vi använder ingen konstgödsel, bara biofer på 20 ha åkermark som ligger på distans.

 

Kalvar

Vår tjurkalvar flyttar till två andra gårdar 14 dagar efter födelsen. De yngsta kvigorna håller vi själva tills de hämtas genom vår samarbetspartner. Under den här tiden dricker de ekologisk mjölk från deras egen mor. De första 24 till 48 timmar stannar kalvarna hos deras mor, beroende på situationen. Då får de också kalvarkraftfoder och hö.

 

För att mata kalvarna använder vi Milkbar-systemet: (grupp)mjölkhinkar med napp på vilka kalvarna måste suga rejält. Därigenom imiterar vi deras naturliga drickprocesser, genom vilket de utvecklar starkare sug- och magmuskler. De är också mätta efter drickandet. Kalvarna står på halm på lösdriftgolvet, genom vilket urin och gödsel separeras. Därigenom uppkommer mindre ammoniak. Det är inte bara bättre för kalvarna, framför allt är det hållbart.

 

 

Henk Berkepies

 

Finngårdarna 13 • 781 98 Borlänge • Sverige

henk@finngardarna.se